Kullanım şartları

Kullanım şartları her bir kişi için uygulanır. Web sitesinde yer alan her hangi bir bilginin kişi tarafından kullanılan cihaza göründüğü andan bu bilgiye erişiminin tamamen kapatılmasına kadar.

Web sitesini kullanmak için, işbu şartlar ile bağlı olmak istemeyen kişiler, siteyi ve bu sitede bulunan bilgiyi kullanma hakkına sahip değildir.

İşbu site kullanma şartları değiştirilebilir. Siteye bilgi yükleyen kişiler, sitenin yüklenildiği anda güncel metinler ile bağlı sayılacaktır.

Telif hakları ve ilgili hakların nesneleri

Siteye koyulan bilgiler hakkında telif hakları ve ilgili haklar sahiplerine aittir. Bu bilgi ve nesnelerin herhangi bir yasalara aykırı ve izinsiz kullanımı hakların ihlali olarak sayılacak ve medeni veya cezai sorumluluk tutumuna neden olacaktır.

Özellikle, hak sahibinin ayrıca izni olmadan, üçüncü kişi veya sitenin kullanıcısı, aşağıda geçenlere hakkı yoktur:

 • Bilgisayar programı hakkında: kullanma, yükleme, ekranda görüntüleme, gerçekleştirme, mesafeye aktarma, bilgisayar hafızasında saklama, tercüme etme, işlem yapma ve değiştirme vs. gibi haklara sahip değildir.
 • Telif hakları ve ilgili hakları olan nesne ve bilgiler hakkında: kayıtlama, kopyalama, kayıt çoğaltma, dağıtma, yayınlama veya iletme, başka bir şekilde kullanma veya bu bilgi ve nesnelerin nüshaları ile sayılı işlemleri yapma vs. haklarına sahip değildir.

 

İzin verilen işlemler

Her kullanıcı siteyi ve sitede bulunan bilgileri, sadece aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir:

 • Bu bilgiyi elektronik veya diğer taşıyıcıya sadece kendi şahsi kullanımı için ve ticari olmayan amaçla kopyalayabilir, metin bilgisini özet olarak kaynak siteyi yazıp bilgilendirerek ve kaynak sitede tam bilgiye elektronik bağlantıyı göstererek aktarabilir ve iletebilir.
 • Multi medya bilgiyi (fotoğraflar, video ve benzer), sadece önceden alınmış izin ile ve kaynak sitede tam bilgiye elektronik bağlantıyı göstererek aktarabilir ve iletebilir.
 • Hangi türde olursa olsun bilginin kullanımı herhangi bir telif hakları veya ilgili hakların kullanımına izin olarak sayılmaz.
 • İnternet sitesinde bulunan makaleler hakkında kendi görüşlerini (yorumunu) ifade edebilir.

 

Kullanıcı bu hakkını aşağıda belirtilen şekillerde kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder:

Yasalar tarafından cezalı olarak tanımlanan halka tehlikeli faaliyetlere yönelik fikir ve/veya işlemleri propaganda etmek veya gerçekleştirmek için:

 • Cinsiyet, ırk, halk, etnisite, insan genomu, vatandaşlık, köken, din veya inanç, eğitim, inanç, politik görüş, kişisel veya genel durumu, özürlülük, yaş, cinsel tercih, medeni durum, maddi durum vs. gibilerine dayalı ayırımcılığa yönelik fikir ve/veya işlemleri propaganda etmeyeceğine veya gerçekleştirmeyeceğine.
 • Uygulanan mevzuata, kamu kullarına ve kabul edilmiş ahlak kurallarını ihlal etmeyeceğine.
 • Uygunsuz ve kabul edilmeyecek olarak belirlenen şekilde, bunun dâhilinde üçüncü kişilere hakaret etmeyeceğine ve küçük düşürmeyeceğine.

 

Intelligent Systems hak ve yükümlülükleri

 • Kanun ile belirlenen durumlarda yetkili devlet organı tarafından istenildiğinde Intelligent Systems firması her kullanıcı hakkında ilgili verileri sunması gerekir.
 • Eğer kullanım şartları belirli bir kullanıcı tarafından ihlal edildiği hakkında bilgilendi ise, Intelligent Systems firması ihlali sona erdirmek için derhal ilgili işlemleri yapmalıdır. Eğer bu ihlal telif hakları ve ilgili haklarının yasalar aykırı ve izinsiz olarak Kullanım şartlarında belirtilen izinler ötesinde kötüye kullanımı söz konusu ise, Intelligent Systems firması ihlal eden kişi için medeni ve/veya cezai sorumluluk tutulmasına yönelik işlemler yapmalıdır.

 

Sorumluluk sınırlama

 • Eğer üçüncü kişinin siteyi kullandığı cihaz otomatik olarak yayılan bilgisayar programından arızalanmış ise ve bilgisayar sistemlerini kullanan kişilerin isteğine karşı ve izinleri olmadan ve bilgisayar sistemlerini ve bilgisayar ağlarını kullanıcılar tarafından istenilmeyen durumlara getirme ve sonuçlar elde etmeye yönelik ise herhangi bir tazminat talep edilemez.
 • Bu sitenin interaktif bağlantısının götürdüğü internette diğer kaynakların kullanımı ile ilgili meydana gelen, türü her nasıl olursa olsun hasarlar için herhangi bir tazminat talep edilemez.

 

Uygulanan hukuki mevzuat

 • İşbu Kullanım şartlarına ilişkin veya onların ihlal edilmesi hakkında her anlaşmazlık, tarafların yükümlülüklerinin yorumlanması, feshedilmesi, yerine getirilmesi veya getirilmemesi hakkında anlaşmazlıklar dâhil, taraflar arasında görüşmeler ile çözülecektir. Anlaşmaya varamama durumunda, anlaşmazlık yetkili mahkeme tarafından çözülecektir.
 • İşbu siteyi kullanma kurallarından herhangi bir koşulu geçersiz yapan yetkili mahkeme kararı veya mevzuat değişikliği sadece belirli koşulu geçersiz olarak sayılacak ve uygulanmayacak hale getirecektir ve kalan tüm koşullar esaslı olarak değişmeden etkilenmeyinceye kadar tamamen geçerli kalacaktır.
 • Belirlenmeyen tüm konu ve sorular hakkında ilgili mevzuatın yasaları uygulanacaktır.

 

İletişim

 • Her kişi yazılı elektronik adresine elektronik yol ile mesaj gönderebilir.
 • Eğer mesaj herhangi bir yasal işlemlerin yapılması ile ilgili ise, hak ve yükümlülükleri yerine getirmek, davetiye ve benzerleri gönderme veya bu mesajın şirkete ulaşması son derece önemli ise veya cevap almak istiyorsanız, bu durumlarda mesajı gönderdiğiniz zamanda Intelligent Systems firmasının ticari sicilinde kayıtlı bulunan yönetim adresine göndermeniz gerekir.